ติดตามเรา

Game Information / ระบบภายในเกม


Races And Classes / เผ่าพันธุ์ภายในเกม


Screenshot & Media


เข้าสู่เว็บไซต์ ดาวน์โหลด สมัครไอดีเกม

TOP
Story of Lineage 2


นานมาแล้ว... ก่อนที่โลกจะถือกำเนิดขึ้น ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของสุริยะจักรวาล การระเบิดครั้งนั้นแรงระเบิดได้แยกออกเป็นสองส่วนคือขาวกับดำ และก่อให้เกิดเทพีแห่งความสว่างนามไอน์ฮัดซัด และเทพเจ้าแห่งความมืดนามกรังคายน์ สะเก็ดระเบิดที่กระเด็นออกมาได้ตกลงมากลายเป็นผืนแผ่นดิน พลังงานที่เกิดจากการระเบิดก็ได้กลายมาเป็นอากาศและพลังเวทย์ในเวลาต่อมา ท้ายที่สุดสิ่งมีชีวิตเผ่าแรกนามยักษ์ก็ถือกำเนิด และตั้งสัจจะจะเป็นผู้ปกครองดินแดนนี้ต่อไป เพื่อที่จะให้โลกนี้เติมเต็มมากกว่าเดิม ไอน์ฮัดซัดจึงได้ให้ลูกๆ ของตนคือ ชิลเลน, พากรีโอ, มาเฟอร์ และไซน์ฮา แบ่งพลังธาตุของตนออกมาสร้างสิ่งมีชีวิต ชิลเลนที่ได้แบ่งพลังน้ำออกมาทำให้เกิดเผ่าเอลฟ์ พากรีโอที่ได้แบ่งพลังแห่งไฟออกมาทำให้เกิดเผ่าออร์ค มาเฟอร์ที่ได้แบ่งแห่งดินออกมาทำให้เกิดเผ่าดวอร์ฟ และไซน์ฮาที่ได้แบ่งพลังแห่งลมออกมาก็ทำให้เกิดพวกแฟร์รี่ หรืออีเธอร์เรีย สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ล้วนก็อยู่ในความปกครองของพวกยักษ์ทั้งสิ้น หลังจากนั้นเผ่าพันธุ์ต่างๆ จึงถือกำเนิดขึ้น ดังนี้

1 เผ่ามนุษย์ เกิดขึ้นจากพลังที่เสียแล้วแห่งธาตุทั้งสี่รวมถึงพลังมืดของกรังคายน์ มนุษย์จึงเป็นเผ่าที่อ่อนแอ ไร้น้ำยา และไม่สามารถทำอะไรได้ ไอน์ฮันซัดที่เห็นผลงานที่แย่ที่สุดของกรังคายน์ จึงสร้างเกาะพูดได้ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ขึ้นมาและให้พวกมนุษย์ไปรวมอยู่ในที่แห่งนั้น แต่หลังจากร่วมมือกับพวกเอลฟ์ ก็สามารถเรียนรู้วิทยาการต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด จนในที่สุดเผ่ามนุษย์ก็สามารถยึดครองดินแดนเอลมอร์อาเดนได้ทั้งหมด สามารถใช้เวทมนตร์และอาวุธต่างๆ ได้หลากหลาย มีค่าสถานะค่อนข้างสมดุล

2 เผ่าเอลฟ์ เกิดขึ้นจากพลังแห่งน้ำของชิลเลน และพลังในการสร้างสิ่งมีชีวิตของไอน์ฮันซัด เป็นเผ่าพันธุ์แห่งน้ำ แต่ปัจจุบันนับถือเทพอีวาแทน เพราะชิลเลนถูกเนรเทศออกจากการเป็นเทพแห่งน้ำ และถูกผนึกเอาไว้ในเบื้องลึกที่สุดของโลก เป็นเผ่าพันธุ์แรกๆ ที่ประกาศทำสงครามและสร้างอาณาเขตของตน และทำให้สงครามระหว่างออร์คและเอลฟ์ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนในที่สุดพวกมนุษย์ที่มาก้มลงกราบต่อผู้นำเผ่าเอลฟ์ ให้ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการของเผ่าแก่เผ่ามนุษย์ เผ่าเอลฟ์จึงถูกลดความสำคัญในการทำสงครามลง เพราะพวกมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จนในที่สุดก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ากลัวไปโดยปริยาย พวกเอลฟ์จึงถอดใจจากสงคราม และกลับไปใช้ชีวิตในป่าอย่างสงบสุขตามเดิม เป็นภูตที่มีสติปัญญาสูงและชีวิตที่ยาวนาน มีรูปร่างที่สวยงาม มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีค่าสถานะที่เน้นไปทางด้านความเร็ว แต่มีพลังโจมตีค่อนข้างน้อย

3 เผ่าดาร์คเอลฟ์ เกิดขึ้นจากกลุ่มบราวน์เอลฟ์ที่ต้องการพลังที่จะใช้ในการต่อสู้กับพวกมนุษย์ มักดูถูกเผ่าเอลฟ์ที่ยอมแพ้ต่อสงคราม แต่หลังจากที่ถูกนักเวทย์เผ่ามนุษย์คนหนึ่งเสนอยื่นพลังด้านมืดให้ โดยแลกกับความเป็นอมตะของเผ่าเอลฟ์ กลุ่มบราวน์เอลฟ์จึงกลายเป็นภูตที่ถูกสาปจากการทรยศจากเผ่าดังเดิมของตนคือ เอลฟ์ และได้ประกาศสงครามกับเผ่าเอลฟ์เรื่อยมา นับถือเทพแห่งความตายชิลเลนเป็นเทพเจ้า และเฝ้ารอวันที่นางจะฟื้นคืนชีพ แต่หลังจากที่นางฟื้นคืนชีพขึ้นมา นางกลับไม่ใยดีต่อผู้ที่นับถือนาง และเป้าหมายของนางคือการทำลายล้างโลกนี้ให้สูญสิ้น เผ่าดาร์คเอลฟ์จึงตาสว่างและหันไปนับถือไอน์ฮันซัดแทน มีรูปร่างที่สวยงามแต่มีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าเอลฟ์เพราะการต้องสาป จึงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเอลฟ์ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต่อไป มีค่าสถานะเน้นด้านพลังโจมตีค่อนข้างสูง แต่ค่อนข้างบอบบาง มีพลังชีวิตน้อย

4 เผ่าออร์ค เกิดขึ้นจากพลังแห่งไฟของพากรีโอ และพลังในการสร้างสิ่งมีชีวิตของไอน์ฮันซัด เป็นเผ่าพันธุ์แห่งไฟ นับถือเทพพากกรีโอ เป็นชนเผ่าแรกๆ ที่ต้องการทำสงครามกับพวกเอลฟ์หลังจากที่พวกเอลฟ์มีชัยในหลายๆ จุดของอาเดน แต่หลังจากพ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรใหญ่มนุษย์และเอลฟ์ พวกออร์คจึงได้ดูถูกพวกเอลฟ์ว่าผู้ที่ร้ายกาจที่สุดหามิใช่เผ่าของตนเอง แต่เป็นพวกมนุษย์ที่พวกเอลฟ์ให้ความร่วมมือด้วยต่างหาก ด้วยเหตุนี้เผ่าเอลฟ์จึงถอนตัวจากสงครามและให้เผ่ามนุษย์ทำสงครามกับพวกออร์คตามลำพัง ท้ายที่สุดพวกออร์คจึงต้องย้ายถิ่นฐานกลับไปยังเอลมอร์ตามเดิม มีร่างกายที่แข็งแกร่งใหญ่โตทรงพลังมากที่สุดในบรรดาทุกเผ่า เป็นเผ่าที่มีลักษณะเด่นในการรบสูงมาก เนื่องจากมีค่าสถานะที่เน้นเรื่องพลังป้องกัน และพลังชีวิต

5 เผ่าดวอร์ฟ เกิดขึ้นจากพลังแห่งดินของมาเฟอร์ และพลังในการสร้างสิ่งมีชีวิตของไอน์ฮันซัด เป็นเผ่าพันธุ์แห่งดิน นับถือเทพมาเฟอร์ เป็นชนเผ่าที่สามารถเรียนรู้วิทยาการแห่งการสร้างเครื่องมือและอาวุธเพียงเผ่าเดียว เปรียบเสมือนเป็นกองหนุนหลังของสงครามของพวกเอลฟ์และพวกออร์ค ไม่สังกัดฝักฝ่ายใด และเสนอสร้างอาวุธสงครามให้ทุกเผ่าอย่างเท่าเทียมกัน จนสงครามยุติ พวกดวอร์ฟจึงกลับไปใช้ชีวิตที่เหมืองมิธริลตามเดิม แต่หลังจากที่ชิลเลนได้ปลุกเอิร์ธวอร์มออกมาจากเหมืองมิธริล เพื่อมาทำลายเผ่าพันธุ์ดวอร์ฟให้สูญสิ้น เผ่าพันธุ์ดวอร์ฟจึงตัดสินใจต่อสู้อย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเอิร์ธวอร์มได้ ผู้ที่เหลือรอดจึงได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ร่วมกับเผ่ามนุษย์ที่หมู่บ้านเกาะพูดได้แทน มีความสามารถในการทำการค้าและแสวงหาสิ่งล้ำค่าได้ ซึ่งไม่เผ่าใดที่สามารถทำได้เหมือน

6 เผ่าคามาเอล เป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเทคโนโลยีที่จะใช้ในการต่อกรกับเทพเจ้าของพวกยักษ์ เป็นภูตที่มีปีกเป็นสัญลักษณ์เด่นมีรูปร่างที่สวยงามพอๆ กับเอลฟ์ แต่หลังจากที่พวกยักษ์พ่ายแพ้ให้กับเทพเจ้า เผ่าพันธุ์นี้จึงถูกลงโทษด้วยการเด็ดปีกออก 1 ข้าง และผนึกเอาไว้ในเกาะจิต ปัจจุบันด้วยพลังเวทย์ที่อ่อนแรงลงทำให้ผนึกที่ผนึกเกาะจิตไว้เริ่มเสื่อมคลาย จนในที่สุดพวกคามาเอลก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระอีกครั้งโดยการนำของผู้นำเผ่าคนปัจจุบัน แต่หลังจากที่ชิลเลนได้ดึงเอาเอ ซากีร่าลงมาถล่มหมู่บ้านเกาะพูดได้ จิตใจของคามาเอลที่ถูกสร้างตั้งแต่ปฐมกาลเริ่มได้ยินเสียงเรียกของผู้นำเผ่ายักษ์ที่เปรียบเสมือนเป็นนายของตัวเอง แต่กับพวกที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงหลัง ไม่ค่อยมีผลนักจึงไม่ค่อยได้ยินเสียงของนายของตน เมื่อเกิดความเห็นขัดแย้งกัน ผู้นำเผ่าคนปัจจุบันจึงตัดสินใจมีคำสั่งให้ปลดปล่อยให้กับคามาเอลแต่ละคน โดยให้เลือกทางเดินที่ตัวเองควรจะเดินนั่นก็คือจะเลือกกลับไปรับใช้เหล่ายักษ์ หรือเลือกที่จะเดินทางตามความอิสระของตนเอง เผ่านี้มีพลังที่สามารถแปลงร่างได้มีวิชาที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงความเร็วที่สูงและพลังโจมตีที่ค่อนข้างแรง
ระบบการต่อสู้

สงคราม PVP และ PK สุดมันส์
ประกอบไปด้วย 3 ระบบหวัก
1 PVP Battle : การต่อสู้ตัวต่อตัวค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่งดวลในหน้าต่าง Shortcut ภายในเกม
2 PK Battle : เป็นระบบการสังหารผู้เล่นภายในเกม ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของเกม PK อย่าง Lineage 2
- ผู้เล่นที่สังหารผู้เล่นคนอื่นๆ จะติดสถานะหัวแดง ซึ่งจะสามารถลบล้างได้จากการสังหารมอนสเตอร์เพื่อเป็นการลดค่ากรรม (Karma)
- ผู้เล่นที่อยู่ในสถานะหัวแดง หากโดนผู้เล่นคนอื่นๆ ฆ่าตาย จะมีโอกาสดรอปไอเทมและของสวมใส่ภายในตัวละครจำนวนหนึ่ง
3 Cattle Siege : เป็นศึกชิงสงครามปราสาท ในการสมัครสมัครสงครามชิงปราสาทนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของแคลนเท่านั้นถึงจะสามารถสมัครได้ หากแตลนใดๆ สามารถสลักชื่อลงบนแท่นสลักของปราสาทและสามารถคุ้มกันจนหมดช่วงเวลาชิงปราสาท แคลนนั้นๆ จะสามารถครอบครองปราสาทหลังดังกล่าวได้โดยชอบธรรม โดยผู้ที่ครอบครองปราสาทได้ จะมีสิทธิพิเศษดังนี้

ไอเทมพิเศษ : ผู้ที่ครอบปราสาทจะมีสิทธิซื้อไอเทมต่างๆ มากมาย ได้จาก NPC ภายในปราสาท ซึ่งจะช่วยให้การเล่นเกมสะดวกมากยิ่งขึ้น
เงินภาษีท้องถิ่น : เจ้าของปราสาทจะสามารถปรับภาษีท้องถิ่นของปราสาทที่ตนเองครอบครองอยู่ได้ ภาษีนั้นจะได้มาจากการซื้อขายไอเทมของผู้เล่นภายในเกม
ระบบสัตว์เลี้ยงและระบบปาร์ตี้

ระบบสัตว์เลี้ยง
1สัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นยานพาหนะ
2สัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยในการต่อสู้
3สัตว์เลี้ยง เพิ่มบัฟให้กับผู้เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงทั้ง 3 ประเภท จะใช้ความสามารถได้ต่อเมื่อเติบโต หรือถูกเลี้ยงจนโตแล้วเท่านั้น ซึ่งในช่วงวัยเด็กจะไม่สามารถใช้ความสามารถหรือสกิลได้
ระบบปาร์ตี้
1 ระบบปาร์ตี้ สามารถรับผู้เล่นได้สูงสุด 8 คน โดย EXP / SP จะถูกหารตามจำนวนสมาชิก แต่ด้วยจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้ที่มากขึ้น จะทำให้ได้ค่า EXP / SP เร็วขึ้นตามไปด้วย และนอกจากนี้ยังมีระบบค้นหาปาร์ตี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาปาร์ตี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
2 ระบบสมาพันธ์ สามารถรองรับผู้เล่นได้ถึง 32 คน ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ปาร์ตี้ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดของระบบปาร์ตี้ได้อีก 4 เท่า
การควบคุมเเละความสามารถตัวละคร

การควบคุมตัวละคร
1W, S, A, D เคลื่อนที่, หน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา หรือใช้เมาส์ในการคลิกเดินได้
2Shortcut เป้าหมายถัดไปเพื่อเลือกเป้าหมายที่อยู่ไกล้ๆ
31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, = หรือ F1 - F12 เพื่อใช้งานสกิลและไอเทมต่างๆ
4ALT + B เพื่อเปิดดูข้อมูลระบบหลักของเกม
5ALT + L รีเซ็ตตำแหน่งของ UI ภายในเกม
6ALT + H ซ่อน UI ภายในเกม (โหมดถ่ายรูป)
ระบบความสามารถตัวละคร
แบ่งออกเป็น 6 ค่า STR, DEX, INT, MEN, WIT และ CON
1Strength เพิ่มพลังโจมตีและความเสียหายคริติคอล
2Dexterity เพิ่มความแม่นยำ, อัตราการหลบหลีก, ความเร็วในการโจมตีและความเสียหายคริติคอล
3Intelligence เพิ่มพลังโจมตีเวทย์และความเสียหายคริติคอลของเวทย์
4Mental เพิ่มปริมาณ MP, การฟื้นฟู MP, พลังป้องกันเวทย์, ความต้านทานเวทย์, ความต้านทานต่อสถานะดีบัฟ
5Wit เพิ่มความแม่นยำเวทย์, อัตราการหลบหลีกเวทย์, ความเร็วในการร่ายเวทย์, พลังป้องกันเวทย์, คริติคอลของเวทย์, ฟื้นฟู EXP จากการตายมากขึ้น
6Constitution เพิ่มปริมาณ HP, การฟื้นฟู HP, ค่าน้ำหนัก, ค่าการหายใจในน้ำ, พลังป้องกันของโล่
ระบบถลุงเเละระบบธาตุของอุปกรณ์

ระบบถลุง (Special Ability)
ระบบถลุง (Special Ability) เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของอาวุธให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ในการถลุงอาวุธนั้นจะใช้ หินชีวิต (หาได้จากมอนสเตอร์หรือร้านค้าไอเทมมอลล์) ส่วนความสามารถที่เพิ่มเข้ามานั้นจะเป็นการเพิ่มในรูปแบบสุ่ม ซึ่งในบางครั้งอาจจะได้ผลการถลุงไม่เป็นที่ต้องการของตัวผู้เล่น
ระบบธาตุของอุปกรณ์
ระบบธาตุของอุปกรณ์ จะเป็นระบบที่ผู้เล่นสามารถเพิ่มธาตุเข้าไปในอาวุธและชุดเกราะของตนเองได้ ธาตุของอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันในระดับหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการเก็บเลเวลและการ PVP, PK เป็นอย่างมาก ในการเพิ่มธาตุเข้าสู่อุปกรณ์นั้นจำเป็นต้องใช้ หินธาตุ (หาได้จากมอนสเตอร์หรือร้านค้าไอเทมมอลล์) ซึ่งการเพิ่มธาตุจะมีโอกาสล้มเหลวในระดับหนึ่ง
สเปคคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ

ความต้องการขั้นต่ำ
ระบบปฏิบัติการ (OS) : Windows 7 32bit / Windows 10 32bit
หน่วยประมวลผล (CPU) : Intel Pentium 4 3.0 GHz (หรือมากกว่า)
หน่วยความจำ (RAM) : 1,024 MB
พื้นที่เก็บข้อมูล (HDD) : 20 GB
กราฟฟิคการ์ด (VGA) : NVIDIA GeForce 6600 GT / ATI Radeon X1600
ไดรเวอร์ (Driver) : DirectX 9.0

ความต้องการขั้นสูง
ระบบปฏิบัติการ (OS) : Windows 7 64bit / Windows 10 64bit
หน่วยประมวลผล (CPU) : Intel Core i7 (หรือมากกว่า)
หน่วยความจำ (RAM) : 4,096 MB
พื้นที่เก็บข้อมูล (HDD) : 20 GB
กราฟฟิคการ์ด (VGA) : NVIDIA RTX 2080 Ti
ไดรเวอร์ (Driver) : DirectX 11.0