กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน!
สถานะเซิร์ฟเวอร์
 
ผู้เล่นออนไลน์: 2815 คน
ออนไลน์สูงสุด: 6102 คน
ไอดีทั้งหมด: เป็นความลับ
'
รายละเอียดช่วงโอเพ่นเบต้า
อัตรการคูณ EXP: *3
อัตรการคูณ SP: *3
อัตรการคูณ Adena: *3.5
อัตรการ Drop: *3.5
อัตรการ Spoil: *3.5
อัตรการดรอบบอส: *1

     
กรุณาระบุอาชีพ:   


ลำดับ ชื่อตัวละคร อาชีพ แคลน
DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
4 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
5 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
6 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
7 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ MagicFirE
8 SaMoSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
9 SaMoSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
10 SaMoSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
11 ElatedMind แอดแวนเชอเรอร์ MELODY
12 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
13 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
14 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
15 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
16 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
17 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
18 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
19 ZuxSus แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
20 khalitz แอดแวนเชอเรอร์ Kuyrai
21 khalitz แอดแวนเชอเรอร์ Kuyrai
22 SomBoon แอดแวนเชอเรอร์ SouTheast
23 DannyAtteSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
24 DannyAtteSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
25 DannyAtteSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน