กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน!
สถานะเซิร์ฟเวอร์
 
ผู้เล่นออนไลน์: 1170 คน
ออนไลน์สูงสุด: 6102 คน
ไอดีทั้งหมด: เป็นความลับ
'
รายละเอียดช่วงโอเพ่นเบต้า
อัตรการคูณ EXP: *3
อัตรการคูณ SP: *3
อัตรการคูณ Adena: *3.5
อัตรการ Drop: *3.5
อัตรการ Spoil: *3.5
อัตรการดรอบบอส: *1

     
กรุณาระบุอาชีพ:   


ลำดับ ชื่อตัวละคร อาชีพ แคลน
DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
4 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
5 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
6 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
7 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
8 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
9 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
10 DiviSioN แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
11 SaMoSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
12 SaMoSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
13 SaMoSa แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
14 ElatedMind แอดแวนเชอเรอร์ MELODY
15 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
16 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
17 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
18 UmMilkz แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
19 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
20 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
21 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
22 30SecondsToMars แอดแวนเชอเรอร์ TheMask
23 ZuxSus แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
24 ZuxSus แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน
25 ZuxSus แอดแวนเชอเรอร์ ไม่มีแคลน